VISIE We geloven dat Mindfulness kan bijdraagt aan het met meer gemak om kunnen gaan met druk die de mensen vandaag de dag ervaren. We hebben de visie dat het heel goed zou zijn als mindfulness op scholen wordt geïntegreerd. En dat Mindfulness op de werkvloer een prettigere werksfeer en meer effectiviteit brengt. Wij geloven dat Mindfulness kan bijdragen aan een grotere mentale gezondheid in de maatschappij. MISSIE Het is onze missie om, met kwaliteitstrainers, Mindfulness de plaatst te geven in de maatschappij die het zo hard nodig heeft. Wij vinden het belangrijk dat Mindfulness wordt gegeven door gekwalificeerde trainers die kennis hebben van Mindfulness en dat weten over te dragen aan de deelnemers. Opleidingsdagen, ervaring in het geven van trainingen, het doen van retraites én ervaring met de eigen beoefening van deze methode zijn daarbij van belang. Daarnaast dragen regelmatige intervisie en supervisie met collega-trainers bij aan het behouden en versterken van elkaars kwaliteiten. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen hebben we dan ook een aantal vereisten om lid te kunnen worden én te kunnen blijven.