Ik heb een droom

Droom

Dat er een landelijk netwerk van Mindfulnesstrainers is.
Dat het een professioneel netwerk is dat bestaat uit kwalitatieve en ervaren trainers.
Dat het netwerk kwaliteit kan waarborgen.
Dat het netwerk zichtbaar en vindbaar is.
Dat de trainers kunnen doen waar ze goed in zijn.
Dat de trainers inkomen kunnen verkrijgen uit het geven van trainingen.
Dat we elkaar motiveren en voeden door intervisie en andere ontmoetingsdagen.
Dat we elkaar aanmoedigen en niet concurreren.
Dat we de krachten bundelen en kennis delen.
Dat we met dat netwerk naar buiten treden.
Dat we Mindfulness op scholen mogelijk maken.
Dat we eraan bijdragen dat kinderen zich veilig voelen in de klas, thuis en bij zichzelf.
Dat het onderwijzend en ondersteunend personeel weer met plezier naar school gaat.
Dat mindfulness een onderdeel wordt van de zorg, voor patiënten en personeel.
Dat we zorgen voor ‘care’ naast de ‘cure’.
Dat mindfulness binnen bedrijven ervoor gaat zorgen dat er met respect wordt gecommuniceerd.
Dat er meer tevreden werknemers zijn en er effectiever gewerkt zal worden.
Dat de vergaderingen beginnen vanuit rust en dat er naar elkaar wordt geluisterd.
Dat we met diversen groepen in de maatschappij in contact treden en onderzoeken wat we voor hen zouden kunnen betekenen; artsen, onderwijzend personeel, schoonmakers, brandweer, horeca, vluchtelingen, jongeren of juist ouderen, minder bedeelden, ministeries, etc.
Dat Mindfulness voor iedereen toegankelijk is en dat de zorgverzekeraars daar een bijdrage aan leveren.
Dat er in elke provincie minstens 1 (inloop)huis is voor Mindfulness.
Dat de waarde van de Mindfulnesstraining erkend wordt.
Dat we de mensen weer in contact brengen met hun eigen wijsheid.

Kortom, dat we met z’n allen de wereld een beetje mooier maken.

En ja, ik geloof dat we samen deze droom kunnen verwezenlijken. Dat we samen kunnen werken en groeien en we de maatschappij daarmee een dienst kunnen bewijzen.

Herken je je in deze droom of heb je een droom die deze droom kan aanvullen?
Dan kom ik graag met je in contact.
Meld je hier aan, dan hebben we binnenkort contact om deze droom te gaan verwezenlijken.

Ben je benieuwd of mindfulness ook iets voor jou is? Kijk bij de mindfulness activiteiten en trainingen.