En nu is het stil!

Foto: Janine Schrijver

 

Stilte!

‘En nú is het stil!’
Soms herinner ik me fysiek het gevoel in de buik bij deze uitbarsting van een leerkracht op mijn lagere school, jaren geleden. Ín mij was het dan alles behalve stil.
Ik herinner me de stiltes waarin ik nauwelijks durfde adem te halen.

Nu ik, terwijl ik deze blog schrijf, mijn lagere school probeer voor de geest te halen, komen er weinig momenten boven dat we niet stil hoefden te zijn.
Ja, op het schoolplein. Daar mochten we praten, lachen en schreeuwen. Dat laatste tot op zekere hoogte. Daar was ik niet eens rouwig om, want dit schelle geluid, van, uit de voegen barstende energie, die in een oogwenk om kon slaan in krijsend huilen, deed mij pijn in de buik en in de oren.
Het galmende geluid in de gymzaal en de, door de slechte akoestiek, onverstaanbare woorden van de juf of de meester… Herinneringen die zich, zonder moeite hebben genesteld.

De juf viel niet op

Vele jaren later, toen mijn kinderen naar de kleuterklas van de Vrijeschool gingen, vielen mij andere dingen op.
Omdat ik op deze school ook een paar onderwijstaken verrichtte, kwam ik op verschillende momenten wel eens binnenlopen in de klas. Bijna altijd ervoer ik weldadige stilte of weldadig geluid.
Wat nog meer opviel was de juf. Of liever gezegd: wat níet opviel was de juf. Geen geroep om stilte, geen geloop door de klas.
Liedjes, díe waren er wel, heel veel liedjes. En was er geen bestaand liedje voor handen, passend bij de situatie van dat moment, dan werd er ter plekke een verzonnen.
Magisch!

Magie

De stilte van deze liedjes is de stilte die ik hoor in de klankschaal.
Nu ik, samen met collega Erik, mindfulnesslessen mag verzorgen op twee basisscholen in de wijk Charlois in Rotterdam, is het aanslaan van de klankschaal een terugkerend ritueel geworden.
Deze schaal blijft in de klas, zodat hij elke dag kan klinken.
Lamgzaam maar zeker, ervaren de kinderen het verschil tussen de stilte die (veelvuldig) gevraagd wordt van ze en de stilte die, opgeroepen door het geluid van de klankschaal, van binnenuit komt.
Magisch!

Ben je benieuwd of mindfulness ook iets voor jou is? Kijk bij de mindfulness activiteiten en trainingen.

Geef een reactie