De LEGO-steentjes van mindfulness

LEGO en mindfulness? Ontdek hier wat ze met elkaar te maken hebben!

Mindfulness is een training in aandacht, waarin we leren onze binnenwereld te observeren. Onze ervaringen blijken uit ‘bouwsteentjes’ te bestaan die we kunnen leren herkennen. De kunst is wel om ze te leren herkennen in een sfeer van openheid, vriendelijkheid en onbevangenheid. De ervaring leert, dat dit steevast leidt tot minder stress en meer welzijn. We voelen ons meer ‘landen’ bij wie we echt zijn. We komen thuis bij onszelf.

Maar nu eerst de bouwsteentjes:

Oefening 1

Met de volgende oefening kun je de bouwsteentjes van je binnenwereld zelf ontdekken. Stel jezelf daarbij de volgende vragen en noteer het antwoord:

Wat was voor jou bijzonder fijn vanochtend?

Wat voor stemming of gevoel hoort hierbij?

Wat neem je daarbij waar in je lichaam?

Hoort hier ook een gedachte bij?

Zoals je in deze korte oefening kunt ontdekken, zijn er drie fundamentele, steeds weer terugkerende gebieden in onze innerlijke belevingswereld die makkelijk te herkennen zijn: onze gedachten (G), onze emoties of stemming (E) en onze lichamelijke en zintuiglijke waarnemingen (L).

Dezelfde bouwsteentjes kun je ook ontdekken als je een onprettige gebeurtenis waarneemt. En vreemd genoeg draagt dit ook bij aan een proces dat tot minder stress en meer welzijn leidt. Probeer het maar zelf uit:

Oefening 2

Stel jezelf de volgende vragen en noteer het antwoord:

Wat was voor jou vandaag een vervelende ervaring?

Wat voor stemming of gevoel hoorde daarbij?

Kun je je herinneren, hoe je lichaam hierop reageerde?

Horen hier ook gedachten bij?

Wat ontdek je?

Samenhangen in onze binnenwereld

Door deze drie gebieden te observeren, leren we de samenhangen van onze binnenwereld kennen: hoe een gedachte een stemming produceert en hoe daar weer lichaamsreacties op volgen. Of we observeren dat we een lichaamssensatie hebben en dat we hierop reageren met een beoordeling of een verhaal. Lichaamswaarnemingen, stemming en gedachten beïnvloeden elkaar constant.

Het geheim van LEGO

Wat heeft dit nu met LEGO te maken?

We hebben aandacht voor ons lichaam – de L – we hebben aandacht voor onze emoties – de E – en we hebben aandacht voor onze gedachten – de G – . Maar bovendien hebben we ook nog overzicht – de O. We kunnen een stapje terug doen en onszelf observeren.

Bestuurder worden

Juist dit overzicht geeft ons een extra mogelijkheid: als we kunnen zien dat onze innerlijke ervaringen uit bouwsteentjes bestaat, die op elkaar reageren, kunnen we ze anders (leren) herschikken. Vanuit ons overzicht ontdekken we nieuwe creatieve keuzemogelijkheden. Zo worden we door de O van LEGO niet alleen waarnemers maar ook bestuurders van onze aandachtsprocessen.

Lichaamssensatie, emoties, gedachten en overzicht vormen samen het woord LEGO. Makkelijk om te onthouden, en makkelijk om het je in één woord en in één beeld te herinneren!

Mediteren maar!

Ben je benieuwd of mindfulness ook iets voor jou is? Kijk bij de mindfulness activiteiten en trainingen.

Geef een reactie