De Liefde leven

Leven is groeienhet oude loslatenom open te staanvoor het nieuwe –steeds opnieuw. Leven is gevoeligworden en blijvenvoor wat voorbijhet zichtbare is. Leven is ervarenwat je opdracht isen die dan vervullenmet…

Lees verderDe Liefde leven

Ik hou van mij?

Van jezelf houden, ík heb het van huis uit niet meegekregen.‘Wie van zichzelf houdt is een egoïst of een narcist.‘  Herkenbaar?Inmiddels weet ik beter, ik hou van mij.Wat is hierdoor…

Lees verderIk hou van mij?