Niet-doen

“Bijna alles wat we doen, doen we met een doel, om iets te krijgen of te bereiken. (…)  meditatie is anders dan alle andere menselijke activiteiten. Hoewel meditatie in zekere zin veel werk en energie vraagt, is mediteren uiteindelijk niet-doen. Het heeft geen ander doel dan dat je jezelf bent

Tekstfragment uit: Gezond leven met mindfulness – Jon Kabat-Zinn