Leeg

Indien een man een rivier oversteekt

en een lege boot tegen zijn roeiboot botst,

zal hij, al is hij een humeurig man, niet erg boos worden.

Maar indien hij een man in de boot ziet,

zal hij tegen hem roepen dat hij moet bijsturen.

Indien hij niet wordt gehoord zal hij nogmaals roepen, en nog-maals, en beginnen te vloeken.

Allemaal omdat er iemand in de boot zit.

Maar als de boot leeg was geweest, zou hij niet hebben geroe-pen en boos zijn geworden.

Als je je eigen boot kunt leegmaken, terwijl je de rivier over-steekt, zal niemand zich tegen jou keren

En niemand zal erop uit zijn je kwaad te berokkenen.

Chuang Tzu

🙂